Renzo van der Bruggen

     Bibliografie

2009:

- van der Bruggen, R., "Luik 19 februari 2004: op het eerste zicht een arrest. [De toekenningsvoorwaarden tot het gerechtelijk akkoord.]", 2009, 29 p.2010:

- Jacxsens, M. en van der Bruggen, R., "Het Nederlandse vestigingsrecht.", 2010, 45 p.


- Jacxsens, M. en van der Bruggen, R., "Overeenkomsten op afstand: financiële diensten.", 2010, 27 p.


- De Roo, P., Magnus, A., Pairoux, S. en van der Bruggen, R., "Brussel 27 februari 2009: hoe aftrekbaar zijn studiekosten als beroepskost?", 2010, 7 p.2011:

- van der Bruggen, R., "De schijnheilige drievuldigheid: in de naam van het rechtsmisbruik, de wetsontduiking en de wetsontwijking. Veinzing.", 2011, 139 p.


- van der Bruggen, R., "De beëindiging van de geheimhoudingsovereenkomst: wanneer is het einde nabij?", 2011, 5 p.


- van der Bruggen, R., "Hof van Justitie legt rechten vliegtuigpassagiers verder uit", De Juristenkrant, afl. 237, 9 november 2011, 2.2012:

- van der Bruggen, R., "Vertraagde en geannuleerde vluchten in de Europese luchtvaart: een vlucht doorheen de criteria van het Hof van Justitie", Droit de la consommation - Consumentenrecht 2012, afl. 96, 5-42.


- Steennot, R., van der Bruggen, R. en De Muynck, M., "Artikelen 10, 11 en 15 Wet Consumentenkrediet: over informatie, toelichting, advies en onthouding", Bank- en financiewezen - Revue bancaire et financière 2012, afl. 5-6, 341-353.


- van der Bruggen, R., "Vergelijkende reclame tussen soorten producten: gas versus mazout anno 2011" (noot onder Voorz. Kh. Brussel 12 juli 2011, Informazout/Shell Gas Belgium), Jaarboek Marktpraktijken Intellectuele eigendom Mededinging - Annuaire Pratiques du marché Propriété intellectuelle 2011, 206-217.2013:

- Decaluwé, H., Mechels, I., Van Bokhoven, T. en van der Bruggen, R., "Dag vakantie kwijt door vertraging vlucht. Wat nu?" in Inspecteur Decaluwé (Radio 2 ©VRT), radiogesprek, 25 september 2013.


- van der Bruggen, R., "Het no-showbeding in algemene vliegvoorwaarden: over de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden en de algemene verplichting tot informatie van de consument" (noot onder Brussel 23 maart 2012), Droit de la consommation – Consumentenrecht 2013, afl. 99, 55-67.2014:

- van der Bruggen, R., "European air passenger rights: the concept of "flight"", Journal of European Consumer and Market Law - Zeitschrift für Europäisches Unternehmens- und Verbraucherrecht 2014, afl. 4, 233-249.2015:

- van der Bruggen, R., "European air passenger rights: delay and cancellation", European journal of consumer law - Revue européenne de droit de la consommation 2015, afl. 1, 107-146.


- van der Bruggen, R., "La sentencia Sousa Rodríguez: ¿una cancelación retrasada o un retraso cancelado?”, Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela 2015, afl. 2, 119-133.2016:

- van der Bruggen, R., "European air passenger rights: Montreal’s damage and Brussels’s compensation", European Transport Law 2016, afl. 6, 585-602.2017:

- Peuteman, A. en van der Bruggen, R., "Crisis rond Ryanair: wat zijn uw rechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten?", Knack, afl. 39 (vol. 47), 27 september 2017, 30-31.


- van der Bruggen, R., Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten: een onderzoek naar de invloed van de Europese wetgever en het Europese Hof van Justitie, onuitg. doctoraatsthesis Universiteit Gent (faculteit Rechtsgeleerdheid), 2017, xiii + 450.


- van der Bruggen, R., "Compliance with the Air Passenger Rights Regulation: past, present and future", European Transport Law 2017, afl. 5, 473-503.2018:

- van der Bruggen, R., "Europese vliegtuigpassagiersrechten", Nieuw Juridisch Weekblad 2018, afl. 384, 13 juni 2018, 507.2019:

- van der Bruggen, R., Europese vliegtuigpassagiersrechten bij vertraagde en geannuleerde vluchten, Brugge, die Keure, 2019, XXVI + 486 + 5 p.2020:

- Steennot, R., Werbrouck, J. en van der Bruggen, R., "Het nieuwe ondernemingsbegrip in het economisch recht" in D. Bruloot en H. De Wulf (eds.), Gandaius PUC Willy Delva (XLIV), Mechelen, Kluwer, 2020, 1-43.


- van der Bruggen, R, "Over luchtkastelen en wolkenkrabbers: rechtspraakoverzicht vliegtuigpassagiersrechten (Hof van Justitie, 2017-2019) DEEL I", Droit de la consommation - Consumentenrecht 2020, afl. 128, 59-92.


- van der Bruggen, R, "Over luchtkastelen en wolkenkrabbers: rechtspraakoverzicht vliegtuigpassagiersrechten (Hof van Justitie, 2017-2019) DEEL II", Droit de la consommation - Consumentenrecht 2020, afl. 129, 3-34.2021:

- van der Bruggen, R. en Kerckaert, J., ["EU Air Passenger Rights after Wegener and České aerolinie: extraterritoriality, unequal treatment, and legal uncertainty"], (in voorbereiding).


- van der Bruggen, R. en Ralet, O., ["Droits des passagers aériens: Une convention exclusive (Montréal) ou un règlement complémentaire (UE 261/2004)?"], (in voorbereiding).


- van der Bruggen, R. en Alimdzhanova, D., ["Европейский Регламент 261/2004, применимый в России"], (in voorbereiding).